Formula ini adalah variasi dari geng H...

HTUTO
HUT
HVO

V = Value

Jadi...

Dalam formula ini, kunci utama adalah value.
Audiens mesti dapat sesuatu yang berguna selepas baca iklan ini.

Boleh jadi tips...
Boleh jadi teknik...
Boleh jadi how to...

Dari V, anda boleh buat

💡
VUO
V = Value
U = USP
O = Offer
💡
VUT
V = Value
U = USP
T = Transformation
💡
VO
V = Value
O = Offer

Banyak lagi variasi V ini boleh muncul,
cuma 3 ini adalah yang sering saya gunakan.

Ini beberapa contoh...

3,2,1...Action